CITT
Rektorska Komisja ds. Wynalazczości PDF Drukuj Email
 Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że na dzień 17 kwietnia 2014 r. zostało zwołane posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Wynalazczości.
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej przy biurze CITT o godzinie 12.00 
 
Ponadto informujemy, że do dnia 16 kwietnia możliwe jest składanie wniosków o przyznanie Rektorskiej nagrody za dokonania w dziedzinie wynalazczości.
 
Nauka jest przedsiębiorcza! PDF Drukuj Email
24 września odbyła się konferencja „Nauka jest przedsiębiorcza – komercjalizacja badań za pomocą programów NCBR” organizowana wspólnie przez Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w której brali udział pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy o ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wspierającej innowacyjne technologie i ich transfer do gospodarki wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania projektami finansowanymi z programów NCBR. W ramach konferencji przeprowadzone zostały również warsztaty dla pracowników jednostek naukowych i przedsiębiorstwa pt. „Jak wspierać naukowców podczas przygotowania realizacji wniosków projektowych do NCBR”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Broker innowacji z Uniwersytetu Medycznego PDF Drukuj Email
19 września br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przedstawiła nazwiska 30 laureatów biorących udział w I edycji konkursu w ramach programu Ministra „Brokerzy Innowacji”. Wśród 30 osób z 20 uczelni z całej Polski, jako drugi na liście rankingowej znalazł się Aleksander Zuchowski, dotychczas pracujący w  Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą). więcej>>>
...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Udane wykłady CITT podczas XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki PDF Drukuj Email
Pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostali zaproszeni do wygłoszenia wykładów w ramach XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Pani Alicja Ostrowska wygłosiła wykład pt. ,,Jak chronić innowacje? Od pomysłu do patentu”, Pan Aleksander Zuchowski wygłosił wykład pt. ,,Nauka feat. biznes – opłacalny duet? Jak zarabiać na swoich pomysłach?”. Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz licznymi pytaniami uczestników.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Naukowiec w biznesie - cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R”. PDF Drukuj Email
Polecamy Państwa uwadze  organizowane przez  INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii, rozwijający i komercjalizujący projekty zaawansowanych technologii oraz firmę Assign Clinical Research Poland Sp. z o. o., działającą w obszarze badań klinicznych, skierowane do pracowników naukowych z dziedzin medycyny i biotechnologii bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Naukowiec w biznesie - cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Sukces na Międzynarodowych Targach Wynalazczości! PDF Drukuj Email
Centrum Innowacji i Transferu Technologii ma przyjemność poinformować, że wynalazki zaprezentowane przez Uniwersytet Medyczny na 61. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik  „BRUSSELS INNOVA 2012” (poświęconych transferowi technologii i wdrażania postępu technicznego) uzyskały dwie nagrody:
 • Kompozycja farmaceutyczna do leczenia chorób przyzębiazłoty medal.
 • Zastosowanie preparatu z odmiany uprawnej derenia właściwego Cornus mas L. wyselekcjonowanej w Europie do utrzymania fizjologicznego stężenia oraz obniżania poziomu lipidów, zwłaszcza trój glicerydówsrebrny medal.
Przygotowanie prezentacji wynalazków oraz pokrycie opłat związanych z udziałem w wystawie było możliwe dzięki realizacji programu NCBiR „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjności przedsiębiorczości akademickiej”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Warsztaty Szkoleniowe w listopadzie 2012! PDF Drukuj Email
Drodzy Pracownicy Naukowi i Administracyjni oraz Doktoranci UMED!

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udzału w organizowanym przez nas cyklu bezpłatnych warsztatów szkoleniowych w LISTOPADZIE 2012r.:
 • jak wyglądają regulacje ochrony twórczych praw autorskich?
 • jak zwiększyć szanse na uzyskanie patentu oraz skuteczne wdrożenie wynalazku z kategorii kopozycji farmaceutycznej, związku chemicznego czy urządzenia o zastosowaniu medycznym?
 • czym tak naprawdę jest pełnomocnictwo?
 • w jaki sposób analizuje się wynalazki w procesie transferu technologii?
 • jak stosować reguły autoprezentacji podczas prezentacji wyników prac naukowych przed partnerem biznesowym?
 • jak motywywać zespół?
 • gry strategiczne - komunikacja w zespole, rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji
Udział w warsztatach szkoleniowych to doskonała okazja zdobycia wiedzy i umiejętności zarówno z tematów prawno-wynalazczych jak i miękkich zdolności komunikacyjnych i organizacyjnych, co również przydaje się w zespołowej pracy naukowej. Mamy nadzieję, że udział w zajęciach będzie dla Państwa inspiracją oraz okazją do rozpoczęcia współpracy z CITT.

Prosimy o zapoznanie się z planem warsztatów a następnie dokonanie wyboru terminu i godziny. Zapisy odbywają się w formie telefonicznej pn.-pt., pod numerem (71) 784 11 48, ilość miejsc jest ograniczona! Uczestnictwo zostanie potwierdzone zaświadczeniem.

Do zobaczenia !
Zespół CITT

Warsztaty Szkoleniowe współfinansowane są ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
 
 
Spotkanie nauka-biznes PDF Drukuj Email
Szanowni Państwo!
 
Naukowców, którzy myślą o komercyjnym wykorzystaniu rezultatów swoich badań zapraszamy do skorzystania z możliwości 1-godzinnego indywidualnego spotkania z dr hab. Markiem Cegielskim,  wiceprezesem przedsiębiorstwa Stem Cells Spin, które osiągnęło sukces poprzez wdrożenie opracowanego innowacyjnego rozwiązania. Możliwe, że podczas bezpośredniej rozmowy uzyskacie Państwo przydatne dla Was wskazówki oraz inspiracje do dalszych działań.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami, w których Pan dr hab. Marek Cegielski opowiada o sukcesie firmy, którą współtworzy:

Zgłoszenia: tel.  71 784 11 48

Życzymy sukcesów w działalności wdrożeniowej
Zespół CITT

Spotkania współfinansowane są ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
.

 
Konferencja naukowo-biznesowa Da się – sieci społeczne skutecznym narzędziem wspierania współpracy B+R PDF Drukuj Email
W dniu 17.10.2012r. o godz. 10.00 odbędzie się konferencja podsumowująca projekt Network Sunrise - Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu. Celem konfe­ren­cji jest podsu­mo­wa­nie dwóch lat prac zespołu Network Sunrise, skupio­nego na budowa­niu relacji i wspie­ra­niu współ­pracy między naukow­cami i przed­się­bior­cami. więcej >>
 
Najwyższe standardy w działalności naukowej PDF Drukuj Email
Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich działający w MNiSW opracował broszurę Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej.
 
 
Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - nowy zawód dla osób 50+ PDF Drukuj Email
Dolnośląski Związek Pracodawców oraz Agencja Rozwoju Innowacji SA, zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Menedżer ds. komer- -cjalizacji innowacji - nowy zawód dla osób 50+. Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności firm oraz pozostałych przedmiotów działań B+R, poprzez wzrost kwalifikacji ich pracowników w wieku 50-64 lata. W ramach projektu planowane jest bezpłatne przeszkolenie 60 osób.

 
Program:

 • przebieg procesu komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów transferu innowacji,
 • znajomość form i procedur ochrony własności intelektualnej oraz umiejętność doboru formy zabezpieczenia własności intelektualnej,
 • ocena własności intelektualnej pod kątem potrzeb firmy,
 • źródła informacji dot. światowych tenencji w zakresie innowacji i ich zastosowań,
 • prowadzenie analiz potrzeb rynkowych i potencjału rynkowego innowacji oraz ocena technologii,
 • wycena i ocena projektów innowacyjnych,
 • źródła finansowania działalności, zasady ich pozyskiwania, metody doboru odpowiednich źródeł finansowania,
 • i inne.
więcej>>
Szczegółowe informacje również w CITT.
 
Inwestycje w innowacje PDF Drukuj Email
Zapraszamy do korzystania z portalu łączącego partnerów biznesowych, który powstał w ramach programu Innowacyjna Gospodarka - narodowa strategia spójności stworzonego przez EuroPG Investments Sp. z o.o. Więcej >>
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3